Privatlivspolitik (GDPR)

Privatlivspolitik for Thomas Anglov Aps
Denne privatlivspolitik er senest ændret den 4. februar 2020

Generelt om personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Personoplysninger, som behandles af virksomheder, er underlagt GDPR (General Data Protection Regulation), som er den nye europæiske persondatoordning, der har til formål, at beskytte dig og dine personlige oplysninger.

Virksomheden Thomas Anglov Aps behandler personoplysninger og vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Sikkerhed

Vi lever naturligvis op til alle kravene om beskyttelse af dine personlige oplysninger i henhold til GDPR. Både i forhold til de oplysninger du afgiver via vores hjemmeside, og de oplysninger du afgiver under personlige sessioner, samtaler, forløb og i forbindelse med deltagelse på vores kurser.

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Hvilke data indsamles

Vi anvender data om dig for at gøre vores informationsservice endnu bedre og til sikre kvaliteten af vores produkter og ydelser i vores kontakt med dig.

Automatisk indsamlede data på hjemmeside

Vores hjemmeside opsamler automatisk data ved hjælp af cookies for, at kunne tilbyde dig den bedst mulige løsning på, når du besøger vores hjemmeside.

På erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du se myndighedernes vejledning for anvendelse af cookies. Vejledningen beskriver fire kategorier af cookies med stigende indhold af personlige data og individuel kundetilpasning:

På vores hjemmeside anvender vi kun cookies af type 1 (som er nødvendig for at du kan anvende hjemmesiden) og type 2 (statistikcookies), hvis du tillader det.

Hvis du accepter cookies, når du besøger vores hjemmeside sendes der oplysninger fra din internetbrowser til en server. Via analyse af disse data, kan vi optimere vores digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Data der opsamles er statistiske oplysninger om brugerens adfærd i de digitale løsninger.

Eksempler på data der opsamles på vores hjemmeside og eventuelt analyseres er:

 • Dato og tidspunkt for besøg.
 • De sider der besøges på vores hjemmeside.
 • IP-adressen på den besøgende.
 • Oplysninger om anvendt browser og computer. (type, version, operativsystem).
  Geografisk placering.

Vi anvender Google Analytics og Facebook som webanalyseløsning. I den forbindelse sendes der webanalyse data fra vores hjemmeside til analyse i den service Google og Facebook udbyder.

Google Analytics og Facebook som databehandlere af data, som vi er ansvarlige for. Disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan læse Googles fortrolighedspolitik her:

Du kan læse Facebooks fortrolighedspolitik her:

I forbindelse med automatisk indsamlede data, opsamles der IKKE personlige data som navn, mail-adresser og lignende!

Se eventuelt vores politik for cookies for flere detaljer.

Oplysninger du selv afgiver

Vi behandler også oplysninger, du selv afgiver på vores hjemmeside, når du udfylder en kontaktformular, tilmelder dig et kursus eller lignende.

Oplysninger du selv aktivt afgiver i forbindelse med ovenstående kan være:

 • Navn, e-mail og telefonnummer.
 • Virksomhedsnavn.
 • Adresse oplysninger.
 • Oplysninger du deler med os via sociale medier.
 • Oplysninger sendt på e-mail eller oplyst ved telefonisk henvendelse.

Hvis du kontakter os via vores kontaktformular eller tilmeldingsformularer på vores hjemmeside, gemmer vi oplysningerne, så vi kan reagere/kontakte dig på din anmodning, forespørgsel eller tilmelding til et kursus eller uddannelse.

Hvis du indgår aftale om eneagramtest, brug af LEAN Leader, coaching forløb, personlig udviklingsforløb eller terapiforløb o.l. udveksles persondata af varierende karakter. Hvis disse data indeholder personfølsomme data (fx helbredsoplysninger), foretages der ikke indsamling og databehandling af disse (dvs. ingen registrering eller videreformidling).

Formål med indsamling af persondata

Oplysningerne bruges til:

 • Sikring af brugervenlighed, sikkerhed og service.
 • Optimering af vores hjemmeside.
 • At kunne besvare din henvendelse ved udfyldning af kontaktformular på vores hjemmeside eller din henvendelse via e-mail.
 • At kunne besvare og tilmelde dig et af vores kurser eller uddannelser, samt fremsende faktura, når du tilmelder dig et af vores kurser eller uddannelser.
 • At finde eneagramtal, anvende LEAN Leader o.l.
 • At kunne gennemføre coachforløb, personligt udviklingsforløb eller terapiforløb o.l.

 
Opbevaring af personlige data

Data i forbindelse med henvendelser/forespørgsel via kontaktformularer på vores hjemmeside, e-mail mv. opbevares i op til 12 måneder (med mindre der indgås egentlige aftaler), hvorefter de slettes.

Data i forbindelse med tilmelding til et af vores kurser eller uddannelser via vores hjemmeside, eller tilmelding via e-mail eller telefon, opbevares i maksimalt 2 år efter endt kursus eller uddannelse, hvorefter de slettes.

Såfremt der indgås aftale om et coaching forløb, personlig udviklingsforløb eller terapiforløb o.l., opbevares data i maksimalt 2 år efter afslutning af forløbet, hvorefter de slettes.

Videregivelse af personlige data

Vi videregiver ALDRIG personlige data og oplysninger til andre.

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse er kontraktligt forpligtet til, at behandle alle data strengt fortroligt. De har således IKKE tilladelse til, at videregive eller anvende data, andet end hvad der er kontraktligt forpligtet overfor os. Vi kontrollerer løbende, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser i henhold til gældende regler og lovgivning.

Vi anvender kun databehandlere, der giver dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse i henhold til gældende lovgivning.

Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du disse link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som vi ikke er ansvarlige for.

Samtykke

Du giver dit samtykke til, at vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, når du benytter vores hjemmeside eller tilmelder dig vores kurser, eller indgår aftale om coaching forløb, personligt udviklingsforløb eller terapiforløb o.l.

Ved indgåelse af aftale om særlige forløb eller ydelser udarbejdes kontrakter, samtykkeerklæringer eller lignende.

Vi forpligter os til at placere en regelmæssigt opdateret udgave af privatlivspolitikken på vores hjemmeside. Hvis vi foretager ændringer, vil disse tillige blive lagt ud på hjemmesiden.


Dine rettigheder


Generelt om dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.


Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på siden.  

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst på siden til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.


Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi eventuelt har modtaget om dig fra andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.


Du har ret til at klage til Datatilsynet

Firmaet Thomas Anglov Aps (som dataansvarlig) er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med firmaet Thomas Anglov Aps kan du klage til Datatilsynet.
Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

 • Datatilsynet
 • Borgergade 28, 5.
 • 1300 København K
 • Telefon: 33 19 32 00
 • Mail: dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Firmaet Thomas Anglov Aps er dataansvarlig og vi sikrer dig, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysinger:

 • Thomas Anglov
 • Bastrupvej 15
 • 3540 Lynge
 • Tlf. 4244 5050
 • E-mail. thomas@anglov.com