Terapi for Par

Har du det dejligt sammen med din partner?

– hvis ikke … så læs videre nedenfor

Hvor længe vil du vente med at få det godt i dit par-forhold?

Det vil måske overraske dig – men de fleste problemer skyldes mangel på viden og indsigt. Det er der heldigvis råd for.

Download brochuren ved at klikke på billedet nedenfor.

Der findes mange forskellige par

A. Meget tæt på i familien (dagligt)

 • Dig & din kæreste
 • Dig & din mor
 • Dig & din far
 • Far & mor
 • Far & søn
 • Far & datter
 • Mor & søn
 • Mor & datter
 • Børn indbyrdes
 • Papfar & mor
 • Far & papmor
 • Far & hans kæresteven
 • Mor & hendes kæreste veninde

B. Længere ude i blandt familie & venner (nære relationer)

 • Dig & din mormor/morfar (sjælden)
 • Dig & din farmor/farfar (sjælden)
 • Mor & mormor/morfar
 • Far & farmor/farfar
 • Alle kombinationer af bedsteforældre
 • Far & hans søster/bror
 • Mor & hendes søster/bror
 • Fætterkusine relationer
 • Dig & din veninde
 • Dig & din ven
 • Igen alle mulige kombinationer mellem dig & din familiemedlemmer & venner

C. Arbejde

 • Dig & din chef
 • Dig & din kollega
 • Din chef & din gode kollega
 • & igen alle mulige kombinationer herfra der hvor du arbejder

At elske eller ikke at elske – gør en verden til forskel

”Kærlighed” er en af naturens stærkeste og mest eftertragtede drugs. Kærlighed og sex aktiverer kraftfulde biokemiske stoffer i hjernen – stoffer, der virker markant stressdæmpende.
Igennem tiderne har kærlighed inspireret de største kunstnere og helte, samt været årsag til de smukkeste uselviske handlinger. Lige så sandt er det, at fraværet af selvsamme biokemiske stoffer kan skabe smerte, sorg og afsavn, hvilket i sine historiske ekstremer har givet anledning til vold, krige og internationale kriser.

 • På trods af de indlysende fordele ved velfungerende kærlighedsrelationer, lever 54 % af alle danskere over 15 år som singler (Nordisk Statistisk Årbog 2014).
 • Ægteskabsstatistikkerne tegner deres eget klare billede af kærlighedsrelationernes svære kår. Året 2014 blev det hidtil største skilsmisseår i Danmark nogensinde – godt hjulpet på vej af den nye mulighed for hurtige online skilsmisser.

Ifølge Danmarks Statistik er det småbørnsfamilier samt ægteskaber, der er under 10 år gamle, som har det sværest. For selvom ældre ægteskaber bestemt også kan køre af sporet, og parterne vokse fra hinanden, tyder det på, at parforholds-kompetencerne oftest udvikler sig med øvelse.

Erfaring giver altså direkte viden og indsigt. Men du behøver ikke vente på guldbrylluppet for at få bedre relationelle færdigheder. Jeg vil nemlig forsyne dig med et “cheat-sheet”, der tager udgangspunkt i forskellige anerkendte metoder, der skræddersyes, så du har de bedste forudsætninger for at forstå både dig selv og din partner som type – og hvilken dynamik denne særlige kombination skaber. Som bonus kan du glæde dig over, at dine nyerhvervede færdigheder kan bruges på alle typer relationer – f.eks. forholdet til din chef, din mor, dit barn m.fl.

Hvornår har du fået nok?

                      

Hvis du alligevel pludselig vågner op med mareridt, så er det måske, fordi du genkender nogle af nedenstående universelle gengangere blandt den store buffet af destruktive par-problematikker?

Det tænker mange mænd

 • Hele hendes verden drejer sig om børnene… jeg savner OS, og dét vi havde før
 • Hun har aldrig lyst til sex. Jeg føler, at jeg skal tigge, manipulere eller forhandle
 • Jeg kan ikke engang tale med en anden kvinde til en fest uden at blive mistænkeliggjort
 • Når jeg har trådt i spinaten, bærer hun nag i ugevis… ja faktisk i årevis
 • Jeg føler mig skyldig, når jeg vil sidde i fred og ro foran flimmerkassen med en kold håndbajer
 • Hun laver lange huskesedler til mig og uddeler møgfald, hvis jeg glemmer at købe mælk
 • Det er sgu’ i orden at hun bruger flere penge, når hun selv begynder at tjene dem

Dette er par ofte enige om

 • Vi er som en velsmurt maskine – uden kærlighed
 • Når ungerne er puttet, er vi så trætte, at vi bare falder sammen på sofaen foran TV’et
 • Der var engang …

Det tænker mange kvinder

 • Han tilbringer alt for meget tid på arbejdet eller sammen med vennerne – i stedet for sammen med mig
 • Han giver mig aldrig komplimenter eller kurtiserer mig, som han gjorde før
 • Han vil hellere have sex med sig selv foran en skærm – end med mig
 • Når jeg vil diskutere noget vigtigt, så skrider han bare – vi får aldrig talt problemerne igennem
 • Hans mor tager i hans øjne aldrig fejl – det gør jeg til gengæld det meste af tiden
 • Jeg har opgivet at få noget ud af sex – det er noget der bare skal overstås
 • Det irriterer mig, at jeg skal bede ham om det huslige. Hvis ikke jeg selv gør det, så får tingene bare lov at sejle
 • Han ser det ikke engang. Han siger at det ikke betyder noget for ham.

Tre vigtige faktorer, som I bør være bevidst om

Som det fremgår af ovenstående eksempler, har de elskende forskellige behov og forventninger, som ikke altid indfries af partneren. Udover opvækstbetingelser, kønsnormer og kultur, tager disse behov og forventninger udgangspunkt i forskellige personlighedstyper, som jeg vil uddybe senere.

Det er imidlertid ikke kun persontypernes dynamik, der spiller en rolle i, hvordan et parforhold fungerer. Udover den seksuelle tiltrækning imellem kæreste- og ægtepar, som må formodes at skulle være tilstede, så er der for alle parforhold tre andre vigtige faktorer, som er interessante at kende til:

 1. Parternes niveau af selvindsigt – generelt, såvel som under pres. Herunder evt. ‘Skeletter i skabet’.
 2. Niveauet af balance på vigtige livsområder, f.eks. arbejdslivet, økonomien, helbredet, m.fl.
 3. Parternes personlige livsværdier og deres prioritering i rækkefølge.

Hvorfor skal det være så svært?

Det er ikke kun opvækstvilkår, kønsnormer og kultur, der påvirker parternes forskellige behov og forventninger. Det er også deres forskellige grader af selvindsigt og balance på vigtige livsområder f.eks. økonomi, arbejde og familie. Hertil kommer parternes forskellige prioriteringer omkring diverse holdninger og værdier, samt den tilknyttede adfærd (der bl.a. knytter sig til persontypen).

Det lyder uoverskueligt, men det er faktisk ganske enkelt. Det er min erfaring, at de fleste par-problematikker skyldes mangel på viden og indsigt. Det opfatter jeg som et privilegium at kunne hjælpe jer med. Jeg kan tilbyde nogle meget effektive analyse- og arbejdsredskaber. Hertil kommer, at jeg selv har mange års erfaring og opnået nogle ganske imponerende resultater.

Værdiafklaring, persontype og partypetest

Jeg benytter mig af forskellige tests, bl.a. værdiafklarings-, persontype- og partypetests.

Værdiafklaringen belyser forskellighederne i jeres prioriteter.

Persontypetesten fortæller om motivation, demotivation, styrker og svagheder.

Partypetesten kortlægger dynamikken i jeres relation og identificerer jeres potentielle “minefelter”, synergi, harmoni og disharmoni samt vurderer, hvor stort jeres potentiale er som par.

Jo bedre du kender din egen og din partners persontype, desto bedre bliver du til at kommunikere og forstå din partner uden at blive misforstået eller selv misforstå. Nøjagtigt det samme gælder dine relationer til kollegaer, chefer, familie, børn osv. Jeg arbejder også med familiedynamikker ved hjælp af et webbaseret program, som du kan betjene hjemme på din egen computer. Her kan du i ro og mag studere, hvilke familiemedlemmer der fungerer godt eller mindre godt sammen, se LEAN Leader Toolbox.

Sammenstød, synergi, harmoni og potentiale

Når begge personer i en parrelation har taget testen for persontype, så kan jeg ved hjælp af et test-program udtale mig om jeres måde at være sammen på. Programmet kan sammenligne 2 individer i et par, og herefter udtale sig om:

 • Hvor I med en vis grad af sandsynlighed vil opleve sammenstød?
 • Hvor I vil opleve synergi og enighed?
 • Hvor I vil opleve disharmoni
 • Hvor jeres potentiale ligger som par?

Programmet udtaler sig endda om, hvordan den ene persons adfærd vil påvirke den anden person, hvis denne f.eks. oplever stress eller personlige udfordringer i sit liv. Det kan være på grund af:

 • Sygdom
 • Arbejdsløshed
 • Sidespring
 • Kedsomhed
 • Tilstøvede forhold
 • Værdiforskelligheder
 • Kulturelle forskelligheder
 • Børn
 • Bonusbørn
 • Og meget andet

Jo flere eller større udfordringer i dagligdagen desto større effekt får det på jeres forhold. Og jo bedre forberedt skal jeres forhold være til at kunne håndtere og modstå disse udfordringer.

Det siger sig selv, at jo mere du/I ved om forudsætningerne for og måden, hvorpå netop jeres partype fungerer, desto bedre vil du/I kunne få jeres forhold til at fungere i praksis. Hvad er styrkerne i jeres forhold? Og hvor ligger ‘landminerne’? Måske ved I det et eller andet sted allerede. Men, det er rigtig godt at få sat ord på. Og.. når en uvildig tredje person udfordrer jer på, hvad der er rimeligt og urimeligt, så kommer processen alt andet lige til at fungere nemmere. Et parforhold skal fungere optimalt!

Programmet kan endda analysere og identificere en hel gruppe af familiemedlemmer på én gang. Her analyserer programmet sig frem til, hvem i familien der skal stramme op for at få forholdet eller familien til at fungere bedre, end det/den gør i dag. Du kan endda få tips til, hvad du med fordel kan gøre – eller lige så vigtigt IKKE gøre – for at få dine teenagebørn til at lave deres lektier. Lyder det en smule interessant?

Programmet er web-baseret og kan betjenes hjemme fra din egen computer, hvor du i ro og mag kan studere, hvilke familiemedlemmer der fungerer godt og skidt sammen.
Som med al anden læring, tilegnes viden om par-dynamikker nemmest i fredstid. Det er derfor, det kan betale sig at investere i både dit parforhold, dine børn eller i din familie, inden der udbryder krig, se LEAN Leader Toolbox.

Person-typernes samspilsdynamikker

Ingen par-kombinationer er mere velsignede eller fordømte end andre, men der er positive og negative forhold, som er karakteristiske for hver konstellation. Man kan altså have et sundt og godt forhold til en hvilken som helst type, såfremt begge parter er sunde versioner af sin type.

Dette er dog langtfra altid tilfældet. Som eksempler på 2 forholdsvis almindelige par-kombinationer kan nævnes Lederen/Mægleren samt Hjælperen/ Undersøgeren. Disses nøgledynamikker beskrives kort herunder.

Eksempel på et Par: ‘Lederen’ & ‘Mægleren’ (Enneagramtype 8 & 9)

Dette par er på mange måder hinandens modsætninger, og relationen fungerer bedst, når de hver især kan supplere med dét, den anden part mangler.

 • Lederen kan bl.a. lære Mægleren selvtillid og selvhævdelse.
 • Mægleren kan lære Lederen, hvilke kampe der er værd at kæmpe, og hvilke der er formålsløse.

Men de har også vigtige ligheder:

 • De har begge jernviljer og et stærkt drive.
 • De foretrækker også begge enkelthed, komfort og at skabe et trygt frirum sammen.

Til gengæld er deres energier som ild og vand:

 • Lederens er aktiv og udfarende
 • Mægleres er mere passiv og modtagende.

Disse karakteristika kommer specielt til udtryk, når det begynder at gå galt.

Potentielle problemområder og temaer
Når det gælder angreb og forsvar, bliver Ledertypen mere dominerende, krævende og i nogle tilfælde endog fysisk voldelig, hvilket både kan være et angreb og et forsvar, mens Mægleren stædigt lukker af, går i følelsesmæssig strejke og oven i købet kan finde på at anvende sin passivitet som et våben for at gøre oprør imod Lederens dominans.

Når det eskalerer, kan mægleren begynde at føle, at vedkommende skal beskytte sine mere sårbare nærmeste, f.eks. børnene, mod Lederens hårde og potentielt voldelige adfærd, mens Lederen på den lange bane mister sin interesse for Mægleren.

Eksempel på et par: ‘Hjælperen’ & ‘Undersøgeren’ (Enneagramtype 2 & 5)

Denne par-konstellation har mange forskelligheder – både hvad angår sine sociale orienteringer og sine værdier med hensyn til parforhold og i livet som helhed.

 • Hjælperen er menneskeorienteret og styret af sine følelser
 • Undersøgeren er en mentalt styret enspænder.

Alligevel er denne kombination meget almindelig. Når de er bedst sammen

 • Sørger Hjælperen for at forbedre Undersøgerens livsbetingelser med bl.a. initiativ, varme, fysisk komfort og lethed – noget som Undersøgeren fuldkommen mangler – men til gengæld i al hemmelighed sætter stor pris på.
 • Undersøgeren bidrager med loyalitet, stabilitet, god objektiv dømmekraft – også i kriser – samt med nærvær og et opmærksomt øre – noget som den følsomme Hjælper sætter stærkt pris på.

Potentielle problemområder og temaer
Mange af dette pars problematikker har at gøre med grænser. En meget ubevidst Hjælper har stort behov for konstant at blive bekræftet igennem forholdet. Jo mere verdensfjern Undersøgeren er, desto mere energi lægger Hjælperen i sine anstrengelser for at få Undersøgeren til at bekræfte deres romantiske alliance. Undersøgeren, der til gengæld har brug for at krybe ind i sin hule og fortabe sig i sine mentale abstraktioner og interesser kan hurtigt begynde at føle sig forstyrret – ja ligefrem chikaneret af Hjælperens mange forsøg på at “hjælpe”.

Hjælperens konstante og uvelkomne brud på Undersøgerens privatsfære kan for Undersøgeren føles som en trussel mod dennes autonomi samt kompetence og vil med tiden gøre vedkommende usikker. Undersøgeren kan endog begynde at frygte Hjælperens anstrengelser og distancere sig fuldkomment, hvilket kan kickstarte en besættelse hos Hjælperen. Fundamentet til sorg, frustration og ensomhed er lagt.

Referencer og udtalelser

Hvis du vil læse lidt om, hvad andre unge med lavt selvværd har fået ud af at komme i behandling hos mig, så læs nedenstående udtalelser.

TRYK HER – for at læse Referencer og udtalelser fra diverse par.