Misbruger

På denne side finder du information om forskellige former for misbrug – min metode til at hjælpe dig er den samme…

1. Alkohol
2. Cigaretter
3. Hash & marihuana
4. Hårde stoffer, såsom kokain, crack, heroin & methamfatemin

Personlig udvikling og ‘øget indsigt’ kan stoppe dit misbrug

De misbrugere, der kommer til mig stopper deres misbrug, fordi jeg har ‘held’ til at lære dem, hvordan de kan ‘lappe huller i cykelslangen’. Misbrugeren får et overskud til at stoppe misbruget og genetablere et fornuftigt liv, se evt. ‘Huller i cykelslangen’. Det kræver imidlertid både ansvar, mod og disciplin at gennemføre. Det kræver nok også en god portion held. Men det kan lade sig gøre. Bare spørg Morten som efter et forløb på bare 15 timer fralagde sig et misbrug af både kokain, alkohol og cigaretter samt nogle andre dårlige vaner jeg ikke skal komme ind på her. 15 timer er ikke en gang et døgn.

1. Vidste du, at alkoholisme er en sygdom ifølge WHO?

Hvad få ved er, at en med-alkoholiker også er en sygdom i følge WHO.

Det er barske sager. En ting er at være misbruger. En anden ting er, at den person, der lever sammen med en misbruger f.eks. en alkoholiker, og som tåler eller accepterer personens misbrug, også anses for at være med-alkoholiker (eller med-misbruger). Begge dele er en sygdom ifølge WHO (World Health Organisation, som er Verdenssundhedsorganisationen).

Er du alkoholiker – uden du er klar over det?

Er du mand og drikker mere end 14 genstande om ugen, så er du alkoholiker jvf. WHO.
Er du kvinde og drikker mere end 7 genstande om ugen (det er kun en genstand pr. dag), så er du ligeledes alkoholiker.

 • Én genstand svarer til 12 gram ren alkohol (som er 15 mL ren alkohol, som også kan skrives som 1,5 cL).
 • Én genstand er f.eks. en helt almindelig øl, som indeholder 330 mL øl (= 33 cL), hvor spritprocenten er 4,6 %. Drikker du en guldøl i stedet, svarer det til ca. 1,25 genstand.
 • Èn genstand kan også være 1 glas rød- eller hvidvin på 12%, hvor der normalt er 8 cL i et glas. En hel flaske vin indeholder 75 cL, som giver 6-7 glas, som er det samme som 6-7 genstande. Så din mor må f.eks. max. drikke en flaske rødvin på en uge.
 • Én genstand kan også være en enkelt snaps til frokost på 3,9 cL , hvor spritprocenten er 40%.

Som du kan se, så skal der ikke drikkes ret meget, før du overstiger den anbefalede maksimale grænse for indtagelse af alkohol.

3 kendetegn ved en alkoholiker

Har du bare mere end 3 af disse kendetegn, så er du med stor sandsynlighed blevet afhængig af alkohol [Ref. Dansk misbrugsbehandling].

 • Tab af din medmenneskelige kontrol når du indtager alkohol
 • Trang til alkohol
 • Toleranceøgning (der skal mere og mere alkohol til for at tilfredsstille dit behov)
 • Abstinenser efter alkohol
 • Fortsat drikkeri trods, at personen har erkendt at drikkeri medfører skader på kroppen
 • Alkohol spiller en dominerende rolle i personens liv.

Misbruget er større end de fleste aner

Sundhedsstyrelsen regner nemlig med, at ca. 860.000 danskere er storforbrugere og drikker mere, end styrelsen anbefaler (højrisikogrænsen). Heraf har ca. 585.000 danskere et alkoholforbrug, som skader deres helbred.

Cirka 140.000 danskere er afhængige af alkohol, og kan derfor ikke stoppe deres forbrug uden behandling [Ref. Sundhed.dk].

Alkohol nedbrydes til en gift i din krop

Vidste du, at når du får ondt i hovedet dagen efter, at du har drukket, så er det fordi etanol (som er alkoholen i det du drikker) i din krop nedbrydes til et aldehyd (som er en kemisk forbindelse), som er giftig for kroppen. Først når din krop har udrenset al aldehydet, så får du det godt igen. Det er derfor vi mennesker ‘ligger lig’ dagen efter, at vi har drukket til en fest.

Dr. Jekyll og Mr. Hyde

Du kan ikke altid se, om et menneske faktisk er misbruger. De kan nemlig være ualmindelig snedige til kun at drikke, der hvor du ikke opdager det. Og så vil de i øvrigt nok benægte, at de drikker, hvis du en dag får mistanken.

Misbrugeren vil i starten undskylde, hvis han/hun kommer til at være grov overfor dig. Men pas på! Lige så sød, rar og elskelig personen er i ædru tilstand, lige så grum, voldsom og hensynsløs kan han/hun være, når de er påvirket af alkoholen.

Mange tror, at alkoholmisbrug kun findes i de lavere samfundslag. Det passer ikke. Der er stribevis af eksempler på, at akademikere er alkoholikere. F.eks. kan din læge have et alkoholmisbrug, banke sin kone om aftenen (foran børnene), og være ualmindelig sød overfor sine patienter dagen efter.

Finder du ud af at nogle i din omgangskreds har et alkoholproblem, så BØR du handle.

HUSK lige, at det et ikke sikkert det er nok at henvende dig til en misbrugers partner (kone eller mand). De kan nemlig sagtens være med-misbrugere på den måde, hvor de dækker over deres partner, som har misbruget.

Får din mor bank?

Har du en mor, der får bank af din far, så bør du henvende dig. Hvis din mor finder sig i at få bank – dag ud og dag ind, eller i weekenderne, og hun stadig bliver – så kan det dels skyldes, at hun bliver truet med ting, hun ikke ønsker skal ske. Eller, at hun selv – som lille – og af sine egne forældre – har fået at vide, at hun ikke var god nok, og derfor skulle have nogle klø. Er det sket den gang hun var 0-5 år gammel, så kan den holdning holde resten af hendes liv, se forklaring under ‘Skeletter i skabet‘, og hun forbliver typisk i et ikke sundt forhold.

Både flasken og arbejdet er vigtigere end dig

Hvis du bor sammen med en alkoholiker, så skal du passe på med at true misbrugeren med at gå din vej, hvis han eller hun ikke sætter ‘flasken på hylden’ og stopper med at drikke. En alkoholiker prioriterer nemlig sig selv højest, det vil sige sammen med sine flasker. Alkoholen er den, som giver ham/hende den ro, de søger.

Dernæst prioriterer en alkoholiker sit arbejde (eller pengekilde) – som jo skaffer pengene til alkoholen højt. Først helt ude i 3. led kommer partner og børn. Dvs., at du formegentlig først kommer i betragtning langt ude i 3. led. Så pas på …

Der bør handles hurtigt

Er du i familie med en alkoholiker, eller bor måske sammen med en, så vil det være klogt at søge hjælp udefra for at komme problemet til livs. Og helst hurtigt. Jo længere tid en alkoholiker har været misbruger, desto vanskeligere er det at bryde ud af det helvede igen. Er du først alkoholiker, så kan du godt stoppe med at drikke og få renset din krop for alkohol, men du vil altid være alkoholiker. Og det sagt fordi, at en alkoholiker, der tror, at han er rask, og derfor godt kan lide tage et enkelt glas, ‘falder i vandet igen’. En alkoholiker, der er stoppet – skal ALDRIG drikke igen – for så starter misbruget også igen.

Bivirkninger efter et alkoholmisbrug

Alkohol:
Et overforbrug af alkohol er desværre ikke kun alkoholikere, der har. Hver femte dansker drikker mere end den anbefalede maksimale grænse. De dokumenterede følgevirkninger af et for stort alkoholindtag er mange, og det er som sagt ikke kun deciderede alkoholikere, der har dem. Alkohol er nemlig – næst efter rygning – den mest sundhedsskadelige vane i Danmark. Skader og følgevirkninger er mange:

 • Leverskader
 • Nedsat potens forhøjet blodtryk
 • Søvnforstyrrelser
 • Maveblødning
 • Diarré
 • For lav vægt
 • Sukkersyge
 • Nedsat fertilitet hos både mænd og kvinder
 • Nerveskader
 • Demens
 • Hjerneblødning
 • Epilepsi
 • Knogleskørhed
 • Lungebetændelse
 • og mange flere …

2. Kvit smøgerne nemt og hurtigt med hypnose

Et misbrug af cigaretter er i den lette ende. Den korte historie er, at det er forholdsvis let at stoppe – specielt, hvis du er ude tidligt eller, at du bare ikke længere gider ryge – nu skal det være slut. Du kan få hjælp til dit rygestop ved hjælp af hypnose. De bedste resultater opnår du, hvis du er ‘klar’.

3. Hash og marihuana

Hash er, næst efter alkohol, det mest anvendte rusmiddel i verden. Det aktive stof i både hash og marihuana hedder TetraHydroCannabinol, populært kaldet THC, som udvindes af hampeplanten (Cannabis Sativa). Marihuana indeholder ca. 2-5%  THC, mens hash er noget stærkere. Ud over THC findes der mange andre kemikalier i denne plante. Misbrugerne har mange navne for stoffet hash – pot, dope, græs, fed, pind, weed, marihuana. Hash og marihuana giver en rus, som er eftertragtet hos mange, specielt unge mennesker, der har diverse problemer i deres liv – og ofte i situationer, hvor deres forældre ikke forstår deres børn, og for sent opdager, at deres barn tager stoffer.

Hvorfor stopper misbrugere ikke bare?

Svaret er forholdsvis simpelt. Når du er hashmisbruger, udvikler du en tolerance, og der skal mere og mere stof til at give din krop den ønskede rus. Når rusen forsvinder, så får du nogle bivirkninger – nogle abstinenser, fordi din krop kræver at få stoffet. Disse abstinenser kan være meget uudholdelige og forsvinder, når du igen indtager hash. Det er her, der er startet en ond cirkel.

Da hash samtidig koster penge og nedsætter din evne til at fungere på arbejdsmarkedet, så begynder nogle misbrugere at skaffe sig penge på ulovligt. F.eks. ved at bryde ind i folks hus og stjæle deres penge, eller andre ting, som kan sælges for penge. Så kan de kan købe deres hash igen. Endnu en ond cirkel er startet.

Skal du sikkert ud af dit misbrug, så skal du enten i behandling eller have familie eller venner, der er omkring dig hele tiden. Det er et projekt at skulle stoppe. Det er også en af de ting, jeg hjælper med.

Bivirkninger af hashmisbrug

PAS PÅ kære unge menneske … både hash og marihuana er stærkt vanedannende, og har en mængde bivirkninger, som du ikke vil ønske dig.

Psykiske problemer:

 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelses- og indlæringsproblemer
 • Ligegyldighed
 • Risiko for angst
 • Paranoia
 • Depression
 • Zombieagtig livsstil

Fysiske problemer

 • Risiko for kræft i mund og svælg
 • Røde øjne
 • Nedsat reaktionsevne
 • Børn af hashmisbrugere er udsat for at blive født for tidligt og udvikle leukæmi
 • Den allerværste bivirkning er måske imidlertid at, er du først afhængig af hash, så bliver uhyggelig mange hashmisbruger ledt videre til endnu hårdere narkotiske stoffer

4. Kokain, crack, heroin, methamfetamin, m.fl.

Næsten alle misbrugere af de hårde stoffer er startet med at indtage hash. Hvorfor starter man så med de stoffer, der er stærkere kan du så spørge. Hvorfor holder folk sig ikke til hash’en. Svaret er simpelt. Hashmisbrugeren udvikler nemlig en tolerance over for stoffet, så der skal mere og mere til, før de får den ønskede effekt eller rus.

Unge foretrækker kokain, imens de mennesker, der kommer på afvænning, er nået frem til at bruge methamfetamin. Den uheldige udvikling i verden er, at der hele tiden kommer mange nye stoffer til, som er euforiserende, og som giver anledning til misbrug. Som sagt fordi stofferne er stærkt vanedannende.

Hvorfor starter misbruget?

Misbrug starter – som beskrevet ovenfor – som en kædereaktion fra noget ikke så skadeligt til noget meget skadeligt pga. at der opstår en afhængighed imellem din krop og stoffet.
Andre misbrugere tager stoffer for at løse et problem, som de ikke kan løse. Derfor ‘flygter’ personen fra problemet, og begynder at tage stoffer – værktøjet er stoffer. Det er lidt den samme flugtvej, som en ‘Cutter’ vælger – det er bare et andet værktøj en ‘Cutter’ vælger – nemlig et barberblad, læs evt. om Cuttere.

Bivirkninger af hårde stoffer

Kokain, crack, heroin, methamfetamin, m.fl. Næsten alle misbrugere af de hårde stoffer er startet med at indtage hash. Hvorfor starter man så med noget der er stærkere – kan du så spørge. Hvorfor holder folk sig ikke til hash? Svaret er stadig forholdsvis simpelt. Du udvikler nemlig en tolerance overfor stoffet. Det vil sige, at der skal mere og mere stof til, før du får den ønskede effekt eller rus. Til sidst er din krop så forgiftet, at den ‘sætter ud’ (læs: misbrugeren dør). Det kan let ske, hvis kroppen i forvejen er på overarbejde, og en misbruger får enten et urent produkt, eller en lille overdosis – så stopper kroppen med at rense ud. Maksimum er nået, og personen dør.

Unge foretrækker kokain, imens de mennesker der kommer på afvænning er nået frem til at bruge methamfetamin.

Den uheldige udvikling i verden er, at der hele tiden kommer mange nye stoffer til som er euforiserende, og som giver anledning til misbrug (fordi stofferne er stærkt vanedannende).