Indsigt

Psykosociale kompetencer, mental kapacitet eller niveau af indsigt

Kært barn har mange navne. Sundhedsstyrelsen anvender termen ‘Psykosociale kompetencer’. LEAN Leader Toolbox, som jeg selv står bag, arbejder med termen ‘Mental kapacitet’. Enneagrammet arbejder med termen ‘Niveauer af indsigt’. I mit arbejde anvender vi alle 3 termer som en og samme sag.

For at gøre det hele visuelt lettere at forstå, så arbejder jeg også med en tønde som metafor for et menneskes niveauer af indsigt/metale kapacitet. Der findes 9 etager i tønden. Høj indsigt i toppen, lav indsigt i bunden. De fleste af os bor i midten af tønden, hvor vi har en middel indsigt.

Lige for at slå noget fast, så kan alle falde ned i bunden af tønden (ingen mennesker er hellige), og alle mennesker kan arbejde sig op i toppen af tønden. Alle kan komme herop. Den eneste udfordring er, at du kommer ikke derop, uden at du har tænkt dig at arbejde for sagen. Tør du tage ansvar for dig selv og gider du lave arbejdet, så vil du blive belønnet kongeligt. Det samme vil de mennesker, der er omkring dig. Det vil sige din familie, venner og kolleger. Den, der belønnes mest er selvfølgelig dig selv!

Indsigtsniveau hos dig selv eller din partner

Når vi agerer under stærkt pres/stress, har vi hverken øje for, hvad der er bedst for os selv eller andre. Vi reagerer instinktivt som svar på nogle af kroppens mest primitive selvbeskyttelsesmekanismer. Vores evne til at se klart falder.

Præcis det modsatte gør sig gældende, når vores basale behov er dækket i en grad, der gør, at vi har overskud til at realisere vores potentialer maksimalt. Vi kommer i balance og kan blive den bedste version af os selv. Vi træffer bevidste valg og har overskud til at være der for andre – også når de ikke selv har.

Enneagrammet arbejder med 9 bevidsthedsniveaer. Disse kommer til udtryk på forskellige måder blandt de forskellige personlighedstyper. Meget forenklet kan man sige, at der er lidt ensomt på de 3 øverste niveauer, hvor kun ca. 16 % af os befinder sig. Det samme kan siges om de nederste 3 niveauer, mens de fleste af os (68 %) befinder sig på de tre mellemste niveauer, hvor vi har sat automatpiloten til.

På de mellemste niveauer gør vi, hvad vi plejer, og hvad der forventes af os, eller simpelthen hvad, vi tror, er nødvendigt – uden at reflektere dybere over det.

For at forstå nogle af de mekanismer, der styrer slagenes gang i f.eks. et parforhold, hjælper jeg dig med at forstå, hvornår du og/eller din partner er pressede, hvordan dette typisk kommer til udtryk, og hvordan I kan navigere bedst muligt.

Lav indsigt ‘går hånd i hånd’ med at have ‘et stort ego’

Personer med lav indsigt har ofte et stort ego. Folk med et stort ego holder ‘big time’ af at få deres vilje med hensyn til, hvad de siger og gør. Personer med et stort ego kan sagtens være særdeles intelligente, men ikke særligt empatiske eller forstående over for, hvad andre mennesker gerne vil gøre eller syntes. Mødes 2 store egoer, går der ikke lang tid, før de begynder at diskutere, eller på anden måde prøve kræfter med hinanden og, så har vi balladen.

Der kan meget let opstå situationer, hvor de hver især VIL have ret – koste hvad det vil. Forestil dig f.eks. to totalt skaldede mænd, som slås om, hvem af dem der skal have kammen. Det er en forholdsvis dum og intetsigende kamp. Det ser de to implicerede personers egoer imidlertid ikke. Det er deres ur-hjerner, der slås – så urhjernerne gør det eneste, de kan finde ud af, nemlig enten at slås eller at elske. Der findes sådan set også en tredje tilstand, der hedder paralyse, de fortæller jeg om under ‘Hypnose‘ og ‘Skeletter i skabet‘.

Kender du din persontype – så får du indsigt i dine adfærdsmønstre

Enneagrammet arbejder også med 9 forskellige persontyper, der hver især motiveres af forskellige ting, som du kan få en smagsprøve på herunder.

Når du har taget en god test til at bestemme din persontype, så er du klar til at interessere dig for, hvilket niveau af indsigt du befinder dig på. Hvis du gerne vil tage en test for persontype, så udfyld formularen nedenfor, så sender jeg dig et link til en test, som du kan tage på nettet. Læs mere om ‘Test for persontype’ og priser her.

Forstå niveauerne af indsigt for din persontype

Der findes ingen persontype, der er bedre end en anden persontype. Men der findes indsigtsniveauer, der er bedre end andre. Det allervigtigste for dig som menneske er at leve så mange timer som muligt af dit liv, mens du er så højt oppe i tønden som muligt. Det er her, at du er både indsigtsfuld, tænker rationelt og let ser, når du måske er ved at ‘tabe sutten’ eller skal til at gøre noget forkert eller ikke hensigtsmæssigt. Du evner her at se kritisk på dig selv.

Længere nede i tønden ser du ting irrationelt, og dit ego eller ur-menneskehjerne overtager styringen af dine holdninger, adfærd og beslutninger. Det er sjældent særlig konstruktivt.

Hvis du gerne vil vide mere om dine niveauer af indsigt, så har jeg udarbejdet et hæfte for netop din persontype. Du kan købe et hæfte, der handler om din persontype, og som giver dig stor indsigt i din egen type. Udfyld formularen nedenfor, så sender jeg dig et hæfte. Læs mere om ‘Hæfter om personlig indsigt’ og priser her.

Lidt teori om Mental kapacitet

Personlighed, karakter og identitet er yderst sammensatte størrelser, der er vanskelige at beskrive udtømmende. Men hvis man fokuserer på bestemte personlighedstræk og handlinger, så kan man godt opstille en forenklet model, hvor det er muligt at indplacere sig selv – og måske sine kolleger eller medarbejdere – og få en idé om, hvor man befinder sig i forhold til de mennesker, der omgiver en. Dermed kan man få en idé om, hvornår ens handlinger er konstruktive og positive, og hvornår de er uhensigtsmæssige og negative. Sagt på en anden måde:

  • Hvornår handler jeg på en måde, så både jeg selv og mine omgivelser får det bedst mulige ud af situationen?
  • Hvornår er jeg selv den forhindring, der gør alting meget vanskeligere både for mig selv og for andre?

Men hvilken slags leder er du så? Hvor støder du ind i problemer i forhold til medarbejdere og samarbejdspartnere i det daglige, når du skal lede et møde eller træffe store beslutninger?

Det er klart, at den modstand, man møder i livet, ofte kommer fra andre mennesker, der har andre ønsker, ambitioner eller vaner end en selv. Men ikke så få problemer kan stamme fra en selv, fordi man mangler indsigt i sin egen person. Fordi man ikke forstår eller indser, at ens væremåde eller handlinger modarbejder det, man i virkeligheden gerne vil opnå.

Hver etage i tønden har sit eget navn

De 3 øverste grønne etager i tønden kaldes for de: SUNDE NIVEAUER
De 3 midterste gule etager i tønden kaldes for de: AUTOMATISKE NIVEAUER
De 3 nederste røde etager i tønden kaldes for de: USUNDE  NIVEAUER