Test af din balance

Hvad er et livsvilkår, og hvor er der mulighed for vækst?

Hvor ligger dine udfordringer? Har du overskud til at gøre noget ved det?

Problemet er ikke altid problemet

Jeg ser vores liv, som en vandring over en flod, hvor der ligger nogle trædesten, som vi kan gå på, så vi ikke får våde fødder. Nogle gange har vi så travlt på den trædesten, vi står på, at vi umuligt kan koncentrere os om at få ‘lappet hullerne i cykelslangen’ – og endnu mindre fokus på at udvikle os som menneske.

Derfor her jeg en meget simpel test, som du kan tage for at vurdere din balance der, hvor du er lige nu. Ofte bliver mine kunder overraskede over, hvor det er, at de har et ‘hul i cykelslangen’. Problemet er nemlig ikke altid problemet. Se mere under ‘huller i cykelslangen‘.

Balance og prioritering

Hvor godt styr har du/I på økonomien, karrieren eller boligsituationen? Hvordan har dit helbred det på en skala fra 0 til 100?

I de fleste menneskers liv er succeserne ulige fordelt og på de livsområder, hvor skalaen nærmer sig 0, opstår der som regel stress – også i parforholdet. Situationen forstærkes yderligere af, at din partner har sine egne ubalancer.

Det er derfor en rigtig god idé at få identificeret og arbejdet med disse ubalancer, hvis forholdet skal opnå bedre vilkår. Jeres grad af balance testes derfor på mine konsultationer eller forløb.

Personlige værdier og prioritetsforskelle er en anden parameter, som er vigtig at kende til, når man skal forstå problematikkerne i sit parforhold. Hvis din egen top 10 prioriteringsliste er den omvendte af din partners, giver det helt sikkert store udfordringer i parforholdet. Derfor er det vigtigt, at vi sammen får bevidstgjort jeres prioritetsforskelle.

U-balancer i dit liv

Der er selvfølgelig utallige steder i vores liv, hvor vi kan blive udfordret så meget, at vi pludselig ikke kan overskue ting mere. Det er her vi først bliver irritable eller kede af det. Så bliver vi stressede og måske opgivende for til sidst at kunne blive depressive eller direkte syge. Nogle af de store emner, hvor en u-balance næsten altid fører til ubehag er:

• Selvværd
• Partner eller eks-partner
• Barn
• Økonomi
• Helbred
• Bolig
• Forældre
• Familiemedlemmer
• Traumatiske oplevelser i dit liv
• Chef
• Arbejde og/eller kollegaer,
• Stressniveau
• Dit niveau af personlig indsigt

NB! En høj ‘Personlig indsigt’ er lidt det modsatte af at have et kæmpe stort ego, der ved alting bedst – også hvad andre bør tænke eller gøre.

Som sagt findes der selvfølgelig 117 andre mulige forhindringer/udfordringer, men de nævnte er meget vigtige at du har nogenlunde styr på.

Kortlæg dine livsvilkår og muligheder for vækst?

Du vil lære at gennemskue, hvilke ting du ikke kan ændre på – det er ‘vilkårene’, og hvilke ting du godt kan ændre på – det er muligheden for ‘vækst’.

Rigtig mange mennesker bruger oceaner af tid på at brokke sig over ting, de alligevel ikke kan ændre på. Om det er godt eller dårligt vejr er et glimrende eksempel. Du kan bare ikke ændre på vejret, men du kan ændre på din påklædning og tage varmt eller køligt tøj på, der svarer til årstiden. I mange familier er det desværre det samme. Der bruges rigtig meget tid på at diskutere enten småting eller ting, der kan være meget vanskelige at ændre på eller helt umulige. Det er vigtigt at få øjnene op for de ting, du rent faktisk godt kan ændre – og selvfølgelig helst til det positive.

Lap altid det største hul i cykelslangen først

Formålet med testen er i al sin enkelthed at vise dig, hvor energien forsvinde for dig, og hvor det vil være fornuftigt, at du gør noget. Et godt råd fra mig til dig er: Lap altid det største hul i cykelslangen først. Det er imidlertid ikke altid, at mine kunder tør lappe det største hul først. Det er her, at hypnosen er et stærkt værktøj, som kan hjælpe dig godt på vej.

Det er lige præcis det, som jeg hjælper dig med.