Huller i cykelslangen

Hvad betyder det at ‘have et hul i cykelslangen’?

På denne hjemmeside bruger jeg forskellige metaforer til at illustrere de udfordringer og problemer, som vi støder ind i som mennesker. Med et ‘hul i cykelslangen’ mener jeg, at der er ‘noget’ i dit liv, som du ikke har ordentlig styr på. Noget som gør, at du ikke får det fulde udbytte af dit liv. Du har sikkert ikke tid til at holde fokus på at gøre det, som vil være godt for dig.
Hvis du skal have det godt – og det skal du da – så bør du se at få lappet hullerne i din cykelslange. Er der huller i slangen, så er din cykel punkteret, og så kan du jo pumpe og pumpe alt det, du har lyst til og hele dagen, men lige meget hjælper det, fordi luften hurtigt siver ud igennem de huller, du har i din cykelslange – afhængig af hvor store dine huller er selvfølgelig.

Disse huller, som jeg her snakker om, er et metafor for ubalancerne i dit liv. Det kan være enten fysiske ubalancer i dit liv (se ‘Balance‘) eller mentale uhensigtsmæssigheder (se ‘Skelletter i skabet‘).

Taber du hver dag luft i dit cykelhjul (læs: at du dagligt taber energi i dit liv), så bliver du over tid først irritabel, sidenhen stresset, så depressiv og til sidst måske decideret syg. Din ‘livets cykel’ kører fremragende på hårdtpumpede dæk, og særdeles dårligt på flade dæk. Når nogle mennesker opdager, at deres cykel har fuldstændig flade dæk, så gider nogen af dem pludselig slet ikke cykle mere. Sker det, så er det her du begynder at spilde dit liv for alvor.

Lap dine ‘huller i cykelslangen’, før det er for sent

Vil du gerne undgå at havne et sted, hvor livet er meningsløse skal du gøre alt, hvad du kan for at lappe de huller, som du allerede har i din cykelslange, og så bør du bruge tid på at passe på, at du ikke får flere nye huller i din cykelslange.

Jo yngre du er, desto vanskeligere er det selv at passe på. Er du mindre end 5 år kan du slet ikke passe på. Det er her dine forældre kommer ind i billedet. Kan du ikke passe på dig selv, fordi du er for lille, så skal dine forældre nemlig passe på dig. Det er ligesom derfor du har dem. Passer dine forældre ikke på dig – måske fordi de ikke ved hvordan man gør – så er det her, du kan risikere at få et skelet i dit skab (for nogle sker det jo tidligt i livet).

Har du balance i dit liv?

Jeg har en meget simpel test, der er et godt sted at begynde, hvis du skal vurdere, om du har balance i dine fysiske og biologiske ting i dit liv. Hvis du har ubalance i dine ting, så kan du nemlig ikke særlig nemt vokse og udvikle dig som menneske. Du er NØDT til at fikse dine udfordringer.

Nogle udfordringer kan du selv håndtere, andre kan din familie og venner hjælpe dig med. Andre problemer skal du have en specialist til at hjælpe dig med.

Jeg benytter en test for at finde ud at om du har balance i livet. Testen håndterer de store og helt almindelige områder i dit liv. Se mere under ‘Test af din balance‘.

‘Skeletter i dit skab’ kan plage dig i mange år

Et andet eksempel på ‘huller i cykelslangen’ er alle de ‘ting’, som ligger lagret i din underbevidsthed. Ting, som du typisk indlejrer i dine unge år, hvor din hjerne er mindre robust, tangerende til direkte dum, ukritisk og godtroende.

I dine helt unge år 0 – 5 år tror du på, at ALT det dine forældre gør – er rigtigt. Også selvom dine forældre fortæller dig, at du er dum, grim, uønsket og ikke skal tænke på at komme hjem igen, hvis nu du ikke får mindst 10 til din matematikeksamen eller skal hente mere sprut til enten din far eller mor, eller måske en af dine forældre ligefrem udøver fysisk vold eller seksuelle overgreb imod dig.

Disse grimme oplevelser aflejres med stor sandsynlighed i din underbevidsthed, med utilsigtede holdninger og adfærd til følge i dit voksne liv. Den adfærd kan forfølge dig – og begrænse dig – i resten af dit liv.

Vores persontypers skyggesider, fobier, mystiske sygdomme og andre mærkelige ting er andre eksempler på, hvad jeg vil kategorisere som ‘skeletter i skabet’. Se ‘Skeletter i skabet‘.

Vælger du mig som din behandler, så går vi sikkert ret hurtigt i gang med at tømme dit skab for skeletter, startende med at fjerne det største skelet først. Nogle gange kan du være så super heldig, at nogle af de mindre skeletter falder ud af skabet ved samme lejlighed – sammen med det store skelet.

Nogle mennesker ‘taber sutten’ (overblikket)

Hvis der er for mange af de store ting i dit liv, som driller dig, så mister du let dit rationelle overblik: ‘Du taber sutten’, og gør mærkelige ting. Ofte ting, der hverken er særlig gunstige for dig selv eller andre. Når vi som mennesker har tabt overblikket, går der ikke længe før vi mister motivationen, og til sidst taber troen på, at vi kan gøre det, der skal til for at fungere godt som menneske.

Det er derfor, at vi HELE TIDEN skal servicere vores hjerne og få ryddet op på ‘øverste etage’. Jo mere rengøring du formår at få gjort, desto mere robust bliver du som menneske. Det er som at holde et bed i din have fri for ukrudt. Gør du ikke noget, så vinder ukrudtet frem og tager pladsen fra dine fine planter, som til sidst udkonkurreres og forsvinder.

Din krop beskytter dig imod stress

Din krop er en enestående biologisk opfindelse. Den kan beskytte dig på masser af områder – også imod stress. Det vil sige, at den kan beskytte dig i en periode. Den kan faktisk beskytte dig så godt, at du ikke engang selv når at blive klar over, at du faktisk er stresset. Faktum er, at den kemiske balance i din krop bliver forskubbet, når du er stresset. Pludselig er nok nok – din bufferkapacitet er opbrugt – og du kan pludselige opleve, at et familiemedlem, en ven eller måske endda dig selv, sidde under spisebordet og være meget bange for, at himmelen skal falde ned i hovedet på dig.

Faktisk er det nemmere for andre, at se når du er stresset – specielt dem, der kender dig godt. Derfor bør du altid lytte til, hvad dine nærmeste siger til dig. De vil gerne advare dig imod din stressede og irrationelle adfærd. Du gør vold på dig selv. Det er ikke rart at se på. Desværre er vi mennesker ikke særlig modtagelige over for sådanne gode råd fra andre, når vi er stressede. Specielt ikke fra vores nærmeste. Det er faktisk både rarest og bedst, hvis vores nærmeste helt holder deres mund, men det er ikke nogen god situation.

Din hjerne glemmer de ‘grimme ting’ … i en periode

Din hjerne har en enestående evne til at glemme grimme oplevelser. Det er sådan set godt. Det mindre gode er, at underbevidstheden i din hjerne husker ALT. Så når du bliver ældre (50+), så kan disse grimme minder fra fortiden pludselig komme myldrende frem og give dig en depression. En depression, som du endda ikke engang aner, hvor kommer fra.

Det gode er, at den specialist du vælger, og som skal hjælpe dig med at lappe sådan et ‘hul i cykelslangen’, bruger din hjernes evne til at huske sådanne ting (som din bevidste hjerne har glemt). Det er her den hypnotiske terapeut ‘reparerer’ dine dårlige minder.

Det kan være, at du har oplevet, at din far er død, dengang du var 12 år. I dag er du 60 år og kan intet huske om din far. Ikke desto mindre er du depressiv og græder over emner, der har med din far at gøre. Et sådan hukommelsestab kan genskabes, hukommelsen genetableres, og depressionen forsvinder. Det ved jeg, fordi det har jeg gjort mange gange.

Problemet er ikke altid problemet

Jeg ser vores liv, som om du skulle krydse en flod lige der, hvor der ligger nogle trædesten, som du kan gå på. Så undgår du at få våde fødder. Nogle gange stopper du op på en trædesten og kommer ikke videre. Oftest fordi du har så travlt på denne her trædesten, at du umuligt kan koncentrere dig om at komme videre. Du har enten travlt med praktiske gøremål i dit liv – meget ofte arbejde – eller også forhindrer nogle skeletter dig i at holde fokus på udvikling (de suger al din energi ud af dig). Du ender med ikke at have evnen til at holde et fokus på at udvikle dig som menneske.

Jeg har en meget simpel test, som du kan tage for at vurdere din balance, der hvor du er lige nu. Ofte bliver mine kunder overraskede over, hvor det egentlig er, at de har et ‘hul i cykelslangen’. Problemet er nemlig ikke altid problemet. Det vil sige; det er ikke sikkert at det problem, som du kommer med til mig med, reelt er det problem, som vi bør fikse. Måske er problemet noget helt andet – nemlig noget, som du har glemt.

Lap altid det største hul i cykelslangen først

Formålet med testen er i al sin enkelthed at vise dig, hvor energien forsvinder for dig, og hvor det vil være fornuftigt, at du gør noget. Et godt råd fra mig til dig er: Lap altid det største hul i cykelslangen først.

Hvis dit største hul er et hul, som du ikke har lyst til at lappe, enten fordi du ikke kan, ikke tør, ikke har tid, ikke kan se hullet, eller eller …  så er det her jeg hjælper dig. Jeg kan nemlig godt se det. Jeg ved sædvanligvis også godt, hvad der skal til for at lappe hullet.