Træning af Blindspots: Attitude Changer (IT-system)

Værktøj til adfærdsændringer

– vejen til vedvarende adfærdsændringer

Attitude Changer er et kombineret målsætning og 360 graders opfølgningsværktøj

Dette værktøj er egentlig beregnet til mine virksomhedskunder. Men værktøjer kan – hvis I kan håndtere det i familien – også godt anvendes her. Derfor …

  • Attitude Changer er beregnet til at få lavet nogle mål, der kan skabe fred og forståelse for holdninger og adfærd i familien.
  • Attitude Changer sikrer fastlæggelse af målbare og passende individuelle mål. Det er helt essentielt for at opnå succes med udvikling i en familie. Det handler nemlig også om den personlige udvikling for familiens medlemmer.
  • Attitude Changer og familien sikrer i fællesskab, at der benyttes en optimal frekvens til evaluering og opfølgning. En fokuseret og disciplineret indsats i perioden sikrer målopfyldelsen. Den ønskede effekt opnås ved passende hyppige og løbende opfølgninger – ikke ved en enkelt måling eller ved halve- eller helårlige opfølgninger.

Processen

I løbet af en halv dag gennemløbes følgende punkter i samarbejde med familien:

1).  Identificerer individuelle fokusområder til alle i familien.
Metode a – Målsætningsanalyse ved hjælp af ’Interactive Enneagram Toolbox’.
Forudsætter at persontypetest er taget. Web-programmet ’Interactive Enneagram Toolbox’ kommer med forslag til de emner, som hver enkelt deltager i gruppen bør træne for at effektivisere teamets performance.
Metode b – Målsætning ved hjælp af en Thomas Anglov proces, der faciliterer udarbejdelsen af individuelle mål i familien.

2). Omsæt fokusområder til individuelle realistiske mål

3). Gør de udvalgte individuelle og realistiske mål målbare

4).  Udfør den interaktive og web-baserede 360 graders evaluering.

Over en aftalt måleperiode og med aftalte intervaller evaluerer alle deltagere samtlige mål. Hver deltager modtager herefter en mail med en personlig rapport. Familien modtager yderligere en samlet rapport med alle kurver, data, trends og resultater.

Det siger andre om Attitude Changer

Torben Volder Citat

Pris

Prisen for et forløb med Attitude Changer afhænger af antal deltagere og antal opfølgninger.

Køb

Kontakt Thomas Anglov på telefon: +45 4244 5050 eller på e-mail.