’Kørekort’ – til dig som forælder (mini kursus)

Jeg havde opdraget mine børn anderledes i dag …

… hvis jeg havde vidst det jeg ved i dag.

De udfordringer jeg hjælper mine kunder med, har for 85% af alle tilfældene noget at gøre med den tid, min kunde har haft sammen med sine forældre. Det vil sige den tid, de har været børn. Derfor kan jeg kun sige, at hvis vores forældre havde vidst nogle HELT BASALE TING omkring, hvordan fobier, angst og andre mystiske mentale ting opstår, blev jeg arbejdsløs. Så ville rigtig mange have undgået at få en masse ‘skeletter i skabet’.

Det er bedre at undgå skeletter end at fjerne dem

Det er meget bedre for dine børns livskvalitet at undgå, at der kommer ‘skeletter’ i dine børns hjerner. Er skelettet først ‘flyttet ind’, så får dit barns liv en helt anden form, end det ellers ville have fået. Oftest bliver jeg først meget sent i barnets liv – nogle gange først som voksen – bedt om at fjerne skeletter. Skelettet tager fast ophold i dit barns hjerne, og ofte går der for lang tid, FØR mine kunder kommer til mig med deres problemer. Der kan faktisk gå årtier, fordi de ikke ved, at skelettet kan fjernes. Nogle er også pinligt berørte over at skulle snakke om det.

Nogle gange er det MEGET grimme oplevelser, der har skabt en angst, som kunden er bange for at dele med andre. Måske er der nogle i familien, der vil blive fornærmede. Det kan f.eks. være grimme eksempler med sexmisbrug, psykisk vold, misbrug osv. Men selv helt almindelige forældre kan – grundet uvidenhed – påføre deres børn diverse skeletter til skabet, som dit barn skal leve med mange år efter – endda efter at du som forældre er død og borte.

Barnets alder afgør, hvad du vil lære på dette mini-kursus

Det jeg vil lære dig/jer som forældre afhænger af, hvor gammelt jeres barn er lige nu. Jo tidligere I tilegner jer denne nye viden, desto bedre er det – både for jer og for jeres barn. Hvis jeres barn endnu ikke er født eller stadig er spædbarn, vil indholdet af min undervisning være på én måde. Det vil naturligvis have en anden form, hvis jeres barn allerede er teenager eller ung voksen.

Hvis jeres barn er teenager og stadig bor hjemme, kan det være, at jeg måske allerede HAR mødt jeres barn, og at vi mødes, fordi jeres udfordringer med jeres barn har med jer at gøre. Her vil min læring til jer, afhænge af en masse fakta omkring jeres barn og barnets udfordringer. Succesen af mit kursus til jer – og min behandling af jeres teenager – vil afhænge af jeres tilgang til det, jeg vil lære jer.

Jeres persontype og niveau af indsigt vil afgøre, hvad I bør lære

Inden jeres undervisning starter, vil det være rigtig godt, hvis I vil tage en persontypetest. Jeres undervisning vil nemlig afhænge af, hvilke persontyper i som forældre er. Er jeres barn gammelt nok (> 13 år), vil det også være godt, at jeres barn tager en persontypetest. Det vil gøre det langt nemmere for jer at forstå det, jeg lærer jer, og efterfølgende praktisere de nye tips og tricks over for jeres barn.

Minikurset: ‘Kørekort til forældre’

Lær på dette mini-kursus, hvorfor og hvad du skal være særlig opmærksom på for at hjælpe med at holde dit barns hjerne ‘ren for snavs’. Specielt i barnets unge år. Jeres kørekort vil – afhængig af ovenstående – indeholde en læring omkring;

 1. Hvorfor det er vigtigt at kende både jeres og jeres barns persontype?
  Det er f.eks. vigtigt i forbindelse med en succesrig indlæring: Måden at lave lektier på, skolegang i det hele taget, sport, mobning, social omgang med venner og meget andet.
 2. Hvilket niveau af indsigt, I som forældre har i forhold til hinanden og i forhold til jeres barn.
  Det er her, at den helt store risikofaktor findes. Det er meget almindeligt, at forældre har nogenlunde samme niveau af indsigt. Men det er ikke ualmindeligt, at barnet har en større indsigt end sine forældre. Er dette tilfældet vil det være endnu mere vigtigt, at I lærer nogle ting, og helst hurtigt. Forældre BØR nemlig helst have en større indsigt end deres barn for at kunne motivere barnet. Det modsatte er ikke godt, men ses desværre ofte. En fejlagtig opdragelse fra jeres side kan let fremelske et lavt selvværd, præstationsangst eller andet hos jeres barn (note: dette her ser jeg i mange tilfælde),
 3. Hvad I skal gøre for at undgå, at jeres barn får ‘skeletter i skabet‘?
  I lærer, hvordan jeres barn kan få (eller måske arve jeres mulige) fobier, angst, PTSD og/eller andre mystiske adfærdsmønstre.
 4. Hvad bør I holde øje med?
  Få tips og tricks til, hvad du skal holde øje med iblandt familie og venner, hvordan du opdager det, hvad du skal gøre ved det osv. Det kan f.eks. være, hvis du en dag opdager eller oplever en eller anden form for misbrug omkring jeres barn (sex, alkohol, vold, psyke, mobning osv.).
 5. Hvor enige/uenige er I forældre?

Jeres opdragelse er altafgørende for jeres barn

I sine første 0-5 år tror barnets hjerne, at dét der sker for og omkring barnet er helt i orden. Ting er, som ting skal være. Det er dit barns ur-hjerne, der lærer og accepterer at det, du gør for og omkring dit barn, er godt. Hvis du giver dit barn regelmæssig skældud, har barnet en mere sikker vej til et lavt selvværd. I øvrigt får du selv en masse problemer med dit barn den dag, dit barn bliver teenager. Omsorg og kærlighed til dit barn er MEGET vigtigt i denne periode.

Fra 6-12 år er barnets hjerne stadig særdeles følsom for specielle ting, du gør og/eller ikke gør. I skal være rollemodeller for jeres barn. Dit barn kopierer dig nemlig big time.

Når dit barn når 13-19 år, er der nærmest ‘lukket på grund af ombygning’ i dit barns ‘øverste etage’ (læs: hjerne). Her er det stadig ur-hjernen, der bestemmer, fordi dit barns frontallapper i hjernen ikke er udviklet endnu. Specielt i situationer, hvor dit barns følelser bliver sat på prøve, sker der ting og sager, og der kan komme meget voldsomme udbrud. Det kan også ske selvom dit barn er intelligent og har en høj intelligenskvotient. Det gælder nemlig ALLE forældres børn – også dine.

De rammer, du sætter for dine børn, er meget vigtige. Du skal på ingen måde eller på noget tidspunkt slippe ansvaret for dit barn som forældre. Heller ikke selvom I har fået et barn, der enten skælder jer ud eller opfører sig anstrengende set med dine øjne. Forældrerollen kan i nogle tilfælde nærmest være vendt om, så det er dit barn, der bestemmer over dig. Det kan også være omvendt, at dit barn gemmer sig væk, og du ikke kan nå ind til dit barn for at hjælpe det. Sjovt nok, så får dit barn – også i denne her situation – lov til at bestemme, ‘hvor skabet skal stå.’ Begge variationer ser jeg ofte. Jeres persontyper og niveau af indsigt som forældre indeholder løsningen på denne udfordring. Det vil jeg lære jer.

Pris

Aftales fra gang til gang. Jeg har endnu ikke har haft 2 undervisningssituationer, der er ens. Nogle gange handler det nemlig kun om få timer, andre gange om mange timer.

Book et møde

Ring, sms, skriv eller udfyld formularen nedenfor og lad mig høre jeres ønsker.