Bog om persontyper – Enneagrammet

Bog og hæfte om persontyper (Enneagrammet)

– holdninger, motivation og adfærd

Enneagrammet – et glimrende værktøj til personlig udvikling, menneskeforståelse, kommunikation og samarbejde

Enneagrammet er et dynamisk personlighedssystem, der beskriver ni tydelige og fundamentalt forskellige mønstre, som mennesker tænker, føler og handler ud fra.

Hvert af de ni mønstre er baseret på et bestemt opfattelsesmæssigt filter. Dette filter afgør, hvad du lægger mærke til, og hvordan du investerer din energi. Bag hver af de ni mønstre befinder sig en grundlæggende påstand om, eller tro på, hvad der skal til for at overleve og have det godt.

Ordet “Enneagram” kommer af det græske ord for ”ni” (ennea) og ”figur” (grammos) – det vil sige en ni-takket figur og er symboliseret ved dette. Enneagrammet blev introduceret til den Vestlige Verden af George Ivanovich Gurdjieff i 1910’erne og 1920’erne.

Hvad får du ud af Enneagrammet?

Når du finder frem til din personlighedstype i Enneagrammet, får du et indblik i, hvordan du kan forandre dit liv i en positiv retning ved bevidst at ændre din kommunikation og adfærd.

Enneagrammet er en hjælp til at ændre den måde, hvorpå du forholder dig til dig selv og andre. Enneagrammet giver dig en bedre indsigt i de omstændigheder og udfordringer, du står overfor. I særdeleshed dine relationer og omgang med andre mennesker (kolleger, kunder, chefer, familie, børn osv.).

Enneagrammet og dine relationer

Når vi kommunikerer, er vores kommunikation forvrænget af vores personlighedstype. Ligeledes er opfattelsen af vores kommunikation hos den person, vi kommunikerer til, også forvrænget af personens personlighedstype. Jo bedre du kender dig selv og din personlighedstype, desto bedre er du til at filtrere forvrængningerne fra, når du kommunikerer. Jo bedre du kender de andre menneskers personlighedstyper (og deres forvrængninger), desto bedre er du til at kommunikere med de forskellige typer uden at blive misforstået.

For et team, en afdeling eller en virksomhed vil læring om Enneagrammets personlighedstyper løse op for eksisterende konflikter og kommunikationsproblemer. Resultatet bliver:

  • fokus på optimering af samarbejde
  • større tolerance
  • godt arbejdsklima
  • hurtigere og smidigere opgaveløsning til følge.

Når vi lærer at iagttage os selv uden ‘filter’ – uden at dømme eller tage ting personligt – men, blot ved at betragte personlighedens mekanismer i funktion, kan vi ‘vågne op’, acceptere os selv og leve vores potentiale fuldt ud. En kæmpe gevinst for den virksomhed, der ønsker ‘flow’ i sine forretningsprocesser.

Hæftet om Enneagrammet og de 9 forskellige persontyper

Du kan få en hurtig introduktion til Enneagrammet gennem hæftet “Enneagrammet – Ni forskellige persontyper” af Thomas Anglov.

Type0

Bog om Enneagrammet

Hvis du ønsker en grundigere gennemgang af teorien omkring Enneagrammet kan bogen “Enneagrammet” af Claus Roager Olsen anbefales.

Priser

Hæftet “Enneagrammet, Ni forskellige persontyper” koster: 50,- kr. (inklusive moms).
Forsendelse og indpakning (1 hæfte): +50,- kr.

Bogen “Enneagrammet” koster:  231,- kr. (inklusive moms).
Forsendelse og indpakning (1 bog): +100,- kr.

Køb

1) Kontakt Thomas Anglov på telefon: +45 4244 5050 eller send en e-mail.

2) Du kan betale via Mobile Pay (42445050). Anfør navn og e-mail på din overførsel.