FAMILIEFORHOLD

Spil hinanden gode i familien

Skal du have en god og velfungerende familie, så er du nødt til at kæle for projektet. En familie er lidt som en plante: Hvis ikke du passer på den og giver den det vand, den har brug for, så tørrer den ind, for til sidst at dø.

En familie versus et team

Skal du have en god, velsmurt og velfungerende familie, så er det min påstand, at jo mere tid du bruger på at udvikle på familiens medlemmer, desto sundere en familie får du.

Hvordan det … ? Jo, hvis du vil lave en High Performance familie, så sker det kun, hvis familiens medlemmer tilsvarende og hver især forstår, hvordan de bør fungere bedst muligt – både som menneske og familiemedlem.

Jeg snakker her ikke om, at I voksne skal tjene millioner af kroner, og jeres børn skal gå på de bedste skoler. Jeg snakker om, at I skal spille hinanden gode, så alle familiemedlemmer får lov til at mærke, at der er noget, de er gode til.

I skal ikke nødvendigvis være gode til det samme. I skal finde hinandens styrker og svagheder, X-faktorer osv. og så bruge styrkerne og udvikle på svaghederne … hvis det er nødvendigt. Det er det ikke altid. Jeres børn skal I opdrage i nogle trygge rammer, så de kan vokse op i en inspirerende og motiverende familie med masser af kærlighed. Børns grænser skal være tydelige og udvides i takt med, at barnet udvikler sig. Dette kan både lade sig gøre i rige såvel som i fattige familier, så længe I ‘sætter tæring efter næring’ og har balance i jeres ting.

Far og mor skal elske hinanden … ellers er det ligemeget

I skal som forældre være gode for hinanden. I skal hver især kunne lide det i ser hos jeres respektive partner.

  • Det, du hører eller ikke hører din partner sige
  • Det, du mærker og fornemmer omkring din partner
  • Måden din partner håndterer de ting, I skal håndtere i familien
  • Måden I har sex på
  • Hvordan I opdrager jeres børn.

Det er hele måden I driver jeres familie på sammen der skal ‘spille’.

Som du kan høre, så mener jeg, at det er ekstremt vigtigt, at I forældre har det fantastisk sammen. Har I det skidt sammen, så få for Guds skyld ingen børn sammen – og slet ikke for at redde jeres ægteskab. Hvis ikke I har det fantastisk, så gå hver til sit UDEN at lave nogen børn. Børn skal – som jeg ser det – kun komme til verden hos de forældre, som er oprigtig interesseret i at lave nogle sunde børn UDEN skeletter i skabet.

Skal I til at starte familien nu?

Skal du til at finde dig en partner, så har du alle tiders chance for at finde den rigtige. Gå efter den partner, der har en god portion personlig indsigt. Har du ikke selv en høj indsigt, så finder du som regel også en partner, der matcher dit niveau af indsigt. Hvis du vil finde en mental sund partner, så vil jeg anbefale dig, at du straks går i gang med at udvikle på dig selv først.

Hvorfor det … ? Hvis du selv er indsigtsfuld, så finder du også en partner, der er tilsvarende indsigtsfuld som dig selv.

Hvorfor er det en fordel …? Fordi jo mere indsigtsfulde, I er som forældre, desto færre uoverensstemmelser får I hen ad vejen. De udfordringer og uoverensstemmelser I får, kan I håndtere både meget hurtigere, nemmere og bedre.

Er I de rigtige medlemmer i familien?

Hvis du var chef og skulle udvikle på f.eks. dit lederteam, så ville det være dig som chef, der skulle sætte niveauet for, hvor langt I skulle udvikle jer som team. Skulle I bare være en gruppe mennesker, der arbejdede sammen, eller var der behov for, at I blev til et team? Eller … ville du ‘gå efter guldet’ og skabe dig et High Performance team?

Som chef har du (oftest) den mulighed, at du kan skifte et teammedlem ud, hvis f.eks. personen ikke længere har lyst til at arbejde for dig eller gøre det, I nu skal gøre i din virksomhed. Det er lidt vanskeligere i en familie.

Er jeres familie allerede startet

Er I mand og kone, der allerede har fundet sammen, og har I også fået nogle børn sammen, så fanger bordet – og I har allerede jeres team. Det er det team, I nu skal til at arbejde med.

De fleste familie glemmer imidlertid at arbejde med familien, som var det et team. Det virker mere, som om familierne rundt omkring arbejder som om familien var en maskine, der skal tjene en masse penge, så I kan købe og gøre alt det I gerne vil.

For nogle familier er det svært at holde maskinen kørende, og ting begynder desværre at gå den gale vej. Familiemedlemmerne begynder at mistrives og har svært ved at følge med. De har da slet ikke tid eller fokus på at udvikle sig – hverken som familie eller familiemedlem.

For andre familier går det heldigvis bedre. Det går den rigtige vej, og familiemedlemmerne trives og udvikles. Det er som om nogle familier bare ved, hvordan man gør – heldigvis.

Det er forældrenes ansvar at skabe en sund familie

Far og mor har et kæmpe ansvar for at skabe en sund familie med sunde medlemmer (læs: børn)

Med alle de sager jeg har haft igennem årene, så er mere end halvdelen af alle mine klienters ‘skeletter i skabene’ direkte relateret til deres forældre. Mange gange er skelettet kommet ind i min klients hjerne, UDEN at forældrene dengang (for mange år siden) overhovedet var bevidste om, at en sådan ting ville ske. Måske er det faktisk hver gang sådan, at forældrene ikke ved, hvor stor skade de utilsigtet kan påføre børn.

Kørekort til forældre: Det skal du være særligt opmærksom på som forældre

Den erfaring jeg har fået igennem årene, har fået mig til at lave et lille mini-kursus for forældre. Et kursus hvor du/I som forældre lærer, hvad I skal være særligt opmærksomme på med hensyn til jeres børn. Kurset giver dig som forældre ‘Et kørekort til rollen som forælder’. Læs om ‘Kørekort til rollen som forælder’.

Vi skal have kørekort eller uddannelse til alt muligt: Køre bil, være projektleder, være arbejdsleder, uddannes til det arbejde, vi skal bestride, masser af skoleuddannelser … der er bare ikke særligt almindeligt med et kursus, der underviser forældre i, hvordan de bedst bestrider rollen som forældre.

Sædvanligvis er det en meget stort og glædeligt, når vi skal have børn. Der er så mange nye vigtige ting, vi skal håndtere, så vi har ikke rigtig fokus på, at vi burde have et kørekort til forældrerollen. Det kommer nok tænker vi, men vi går på indkøb for at skaffe søde bamser, babytøj, barnevogn, indrette børneværelse, finde vuggestue, måske lige frem arrangere bryllup … ja, for alt det praktiske skal jo være på plads inden babyen kommer – eller skal den?

Sandheden er jo at det er meget vigtigere, at I så hurtigt som muligt lærer, hvordan I bedst opdrager jeres barn. Specielt og i særdeleshed, hvad I skal sørge for at undgå – så I ikke kommer til at placere nogle skeletter i skabet hos jeres lige barn – endda helt uden at vide det. Det er derfor jeg anbefaler jer at tage nogle teori-timer, så giver I jeres barn det bedste udgangspunkt i livet.